Home
Ontwikkeling
Management
Milieu
Ondersteuning
  Hendriksen Technical Consultancy & Support bv
Ontwerpt en ondersteunt bij ontwerp e/o uitvoering van technische installaties.

Onze hoofdactiviteiten richten zich hier o.a. op:
• Utiliteit: Ontwikkeling, nieuwbouw, verbouw, renovatie, uitbreiding en onderhoud;
• Industrie: Ontwikkeling en energetische e/o milieutechnische procesbeheersing;

Ons werkveld omvat o.a.:
• Klimaattechniek: centrale verwarming, koeling en airconditioning;
• Sanitairtechniek: sanitair, tapwater grijswater, riolering, infiltratie- en hemelwaterafvoer;
• Gassen: aardgas, biogas, medicinale en industriële gassen;
• Regel- en beveiligingstechniek; traditionele- en DDC-technieken;
• Specifieke technieken: procesbeheersing.

Hierbij bestaat het dienstenpakket in hoofdzaak uit de volgende activiteiten:
• Het ontwerp e/o het bestek:
- Basis e/o detailontwerp;
- Uitvoeren van EPC berekeningen;
- STABU, Prestatie of eigensysteem bestek;

De bouw e/o uitvoeringskosten:
- Kostenramingen (op basis van summiere schetsen);
- Besteksbegrotingen (gedetailleerd en gebaseerd op eventueel STABU- of (SFB) elementencodering;
- Controle van door derden opgestelde bouwkostenramingen en begrotingen;

• De bouw begeleiding:
- Bouw- en uitvoeringorganisatie;
- Beoordeling bouw- en uitvoering documenten;
- Planning;
- In bedrijfstelling en oplevering.

HTC&S kan, door het voor of namens u uitvoeren van bovengenoemde activiteiten, een bijdrage leveren in de door u te realiseren technische plan- of ontwikkelingsvorming.