Home
Ontwikkeling
Management
Milieu
Ondersteuning
  Hendriksen Technical Consultancy & Support bv
Is gespecialiseerd in het "Ad Hoc" bieden van ondersteuning in het technische kennis en ervaring bij bezettingsproblemen e/o een tekort aan eigen gespecialiseerde "knowhow".

Onze hoofdactiviteiten richten zich hier o.a. op:
• alle voornoemde hoofdactiviteiten waarbij voorop staat dat met volle inspanning ondersteuning zal worden geboden om aan de door de opdrachtgever gemaakte afspraken met derden t.a.v. inhoud en gereed zijn van het project gestalte te kunnen geven;
• het zowel op projectbasis als termijninzet uitvoeren van activiteiten waarbij locatie van uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk van moment en voorkeur kan worden afgestemd op wensen van de opdrachtgever.

Ons werkveld omvat o.a.:
• het verlenen van ondersteuning bij ontwerp en uitvoering van technische installaties;
• het verlenen van ondersteuning bij beheer van technische installaties;
• het verlenen van ondersteuning bij ontwerp en uitvoering van milieutechnische projecten.

HTC&S kan, door het voor of namens u uitvoeren van bovengenoemde activiteiten, een bijdrage leveren in de door u te realiseren technische plan- of ontwikkelingsvorming.