Home
Ontwikkeling
Management
Milieu
Ondersteuning
  Hendriksen Technical Consultancy & Support bv
Ontwerpt en verleent ondersteuning in ontwerp e/o uitvoering voor milieutechnische projecten.

Onze hoofdactiviteiten richten zich hier o.a. op:
• Compositering;
• Afvoerstromen lucht en water;
• Industriële projecten waarbij verplichtingen t.a.v. milieu volgens vergunningsverlener vergunde mogelijkheden dienen te worden nageleefd;

Ons werkveld omvat o.a.:
• het reinigen van (proces)lucht;
• het reinigen van (afval)water;
• het (energetisch) optimaliseren van processen e/o processtromen;
• het implementeren e/o aanpassen van processen e/o processtromen in bestaande of nieuw te ontwikkelen procesinstallaties;
• het optimaliseren van proces afvoerstromen naar volgens vergunningsverlener vergunde mogelijkheden t.a.v. ammoniak en geur;

HTC&S kan, door het voor of namens u uitvoeren van bovengenoemde activiteiten, een bijdrage leveren in de door u te realiseren technische plan- of ontwikkelingsvorming.