Hendriksen Technical Consultancy & Support is een multidiscipliniair georganiseerd adviesbureau voor technische installaties dat zich richt op utiliteit en industrie.

Dit met de volgende kernactiviteiten:

Ontwikkeling
Ontwerp en het verlenen van ondersteuning bij ontwerp en uitvoering.

Management
Beheer en ondersteuning in beheer van technische technische installaties.

Milieu
Ontwerp en het verlenen van ondersteuning bij ontwerp en uitvoering.

Ondersteuning
Het op "Ad-Hoc" basis bieden van ondersteuning in technische kennis en ervaring.

Hierbij zal elke verworven opdracht centraal staan en afhankelijk van voorkeur en specifieke eisen naar wens van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

HTC&S kan, door het voor of namens u uitvoeren van bovengenoemde activiteiten, een bijdrage leveren in de door u te realiseren technische plan- of ontwikkelingsvorming.
  HTC&S